İnşaat Tüm Riskler İnşaat (Tüm Riskler) Sigortası
Yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.Montaj Tüm Riskler Montaj (Tüm Riskler) Sigortası
Makinelerin montajı aşamasında karşılaşabileceğiniz çok geniş bir risk yelpazesini kapsar. Bu sigortada teminatlar, montajı yapılacak makinelerin montaj alanına indiği anda başlar, tesisin çalışır hale gelmesiyle son bulur.
Makina Kırılması Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında ya da dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. İşletme kazaları, hatalı tasarım sonucu oluşan hasarlar, kısa devre, su çekiçlemesi, hatalı kullanım gibi başlıca riskler bu sigorta ile güvence altındadır.
 


Elektronik Cihaz
İş yerinizdeki elektronik cihazlar işletme personelinin hatalı kullanımı, hırsızlık, kısa devre, yüksek voltaj, yangın, yıldırım, fırtına, sel, su baskını, dahili su hasarları gibi birçok riske karşı güvence altına alınır. Cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.Tehlikeli Maddeler Sabit Kıymet Sigortaları
Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanların, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olabileceği olaylar sonucu kusurları olsun olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacağı bedeni ve maddi zararlardan doğacak sorumluluklarını, poliçede yazılı limitler dahilinde teminat altına alır.
Mühendislik
 
 
+90 216 410 7000
Kozyatağı Mh. Bayar Cd. Gülbahar Sk. PS Plaza Kat:2 D: 26 Kadıköy İstanbul